Valores Veri
Dariusz Żychliński

Od 2002 roku w branży finansowej oraz marketingowej, w tym 4 lata pełnił funkcję kierowniczą, dwa lata piastował funkcję Wiceprezesa Spółki.

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.
Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał międzynarodowy certyfikat European Federation of Financial Professionals nadany w 2006r. przez Europäische Akademie fűr Finanzplanung z siedzibą w Bad Homburg, Niemcy.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: finanse publiczne i bankowość oraz ekonomia menedżerska.

Również jako jeden z pierwszych w Polsce zdobył tytuł Eksperta ds. Metali Szlachetnych nadany przez Auvesta Edelmetalle AG w Holzkirchen, Niemcy.
Współzałożyciel Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości pełniący funkcje Członka Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektora Regionu. Specjalizuje się w dziedzinie inwestycji w metale szlachetne oraz surowce strategiczne.

Valores Veri

ul. Barbakan 4a/9
71-028 Szczecin
dariusz.zychlinski@prawdziwewartosci.pl

« Zobacz listę wszystkich Partnerów Stowarzyszenia


Copyright © 2010-2019 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza