Bank Spółdzielczy w Koronowie
Waldemar Romanowski

Misją Banku Spółdzielczego w Koronowie jest świadczenie w sposób profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb członków, klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, zamieszkujących, prowadzących działalność lub mających siedziby na terenie działania Banku, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska i społeczności lokalnych.

Jako Bank pragniemy być liderem na rynku usług finansowych, zachowując wartości godne przyjaznej instytucji finansowej.

Dynamiczny rozwój Banku Spółdzielczego w Koronowie to nasza odpowiedź na silnie rozwijającą się konkurencję innych instytucji bankowych i parabankowych. Bank systematycznie doskonali swoją ofertę produktową oraz techniczną i informatyczną infrastrukturę, aby w pełni zaspokajać rosnące oczekiwania wielu pokoleń Klientów.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej.

Bank Spółdzielczy w Koronowie

ul. Plac Zwycięstwa 12
86-010 Koronowo
+48 52 360 59 60
bank@bskoronowo.com.pl

« Zobacz listę wszystkich Partnerów Stowarzyszenia


Copyright © 2010-2021 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza