ABAK S.C.
Elżbieta Majewska

Firma nasza zapewnia fachowość i terminowość wykonania opracowań czy ekspertyz na profesjonalnym poziomie zgodnie z kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców Majątkowych. Wszystkie opracowania sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i standardy zawodowe, opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Firma ABAK przynależy do elitarnego na regionalnym rynku Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
Elżbieta Majewska prowadzi działalność w zakresie wycen nieruchomości od 20 lat.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen różnorodnych nieruchomości dla różnych celów.
Przedmiotem wyceny były m.in. takie obiekty jak:
- Lokale mieszkalne i niemieszkalne
- Własnościowe spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
- Grunty
- Domy, również o charakterze rezydencjalnym
- Obiekty niemieszkalne: magazynowe, usługowe, handlowe, produkcyjne
- Obiekty specjalistyczne – np. cegielnie, kopalnie, hotele, domy wypoczynkowe
- Przedsiębiorstwa
- Maszyny i urządzenia

Wyceny wykonywane były m.in. dla takich celi jak:
- zabezpieczenie kredytu bankowego
- ubezpieczenie nieruchomości i środków transportu
- sprzedaż, zamiana
- podział majątku
- sprawozdania finansowe
- dla ustalenia podatków od spadku czy darowizny
- zniesienia współwłasności
- oraz innych celów indywidualnych

Firma zajmuje się również procedurą związaną z wyodrębnianiem lokali.
U nas można wykonać inwentaryzacje budynków np. dla celów podatkowych, czy innych..
Firma pełni również usługi w zakresie zarządzania podnajmem.

ABAK S.C.

ul. Opławiec 164
85-483 Bydgoszcz
605-213-842
biuro@abak2.pl

« Zobacz listę wszystkich Partnerów Stowarzyszenia


Copyright © 2010-2021 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza