Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. a w zw. z § 18 ust. 2 i 4 Statutu SPKiP Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2018 r. na godz. 8:00 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza (dalej: NWZ). Jako miejsce NWZ wyznaczono Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.   
 
W związku z treścią § 18 ust. 4 Statutu SPKiP wskazujemy proponowany porządek obrad NWZ:
1)    Otwarcie Zebrania,
2)    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,
3)    Przyjęcie porządku obrad,
4)    Podpisanie listy obecności,
5)    Stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,
6)    Wybór Członków Zarządu,
7)    Wybór Członków Komisji Rewizyjnej,
8)    Powzięcie uchwały w zakresie zmiany terminu wpłacania rocznej składki członkowskiej - § 22 ust. 3 lit. b Statutu SPKiP,
9)    Wolne wnioski i dyskusja,
10)Zamknięcie zebrania.


Zarząd SPKiP.

« wstecz

Copyright © 2010-2019 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza